Akhir Zaman

Sahabat Nabi Muhammad s.a.w. yang Meriwayatkan Hadis Mengenai Mahdi

Submitted by admin on Mon, 2007-09-17 17:11

Berdasarkan hadis-hadis yang telah diriwayatkan, terdapat empat puluh empat nama para sahabat RA yang pernah menyampaikan kepada kita hadis-hadis mengenai Imam Mahdi, seperti yang mereka pernah dengar daripada Nabi SAW sendiri. Sebagian mereka adalah merupakan sahabat utama Baginda SAW, yaitu orang-orang yang sudah mendapat jaminan syurga daripada Rasulullah SAW. Ada yang meriwayatkan sebuah hadis dan ramai pula yang meriwayatkan beberapa buah hadis mengenai Imam Mahdi daripada Rasulullah SAW.

Mengapa mencari Pemuda Bani Tamim ?

Submitted by admin on Tue, 2007-07-31 20:35

Adanya Pemuda Bani Tamim disebutkan dalam beberapa hadis, di antaranya:

“Akan keluar dari sulbi ini seorang pemuda yang akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Maka apabila kamu meyakini demikian itu, hendaklah kamu bersama Pemuda dari Bani Tamim itu. Sesungguhnya dia datang dari sebelah Timur dan Dialah pemegang Panji Panji Al Mahdi. " (Riwayat Ahmad)

Rasulullah perintahkan umat Islam untuk bersama dengan Pemuda dari Bani Tamim. Untuk dapat bersama dengan beliau tentu saja beliau harus dicari terlebih dahulu.

4. Tokoh Kebangkitan Islam Kedua

Submitted by admin on Mon, 2007-04-16 13:44

Pemimpin yang dijanjikan dalam kilasan sejarah Islam

Kemenangan dan kejayaan umat Islam selalu dimulai dari lahirnya seorang pemimpin yang ditunjuk oleh Tuhan. Dalam sejarah agama Islam, Dalam sejarah Umat Islam beberapa kali Allah menjanjikan adanya kemenangan umat Islam di bawah seorang pemimpin, dan beberapa janji itu telah terwujud. Salah satu diantaranya adalah jatuhnya Konstantinopel kepada umat Islam. Rasulullah SAW bersabda :

1. Kebangkitan Islam yang Kedua

Submitted by admin on Mon, 2007-04-16 12:45

Jika kita melihat dan mencermati kondisi dunia sekarang dengan seksama. Beberapa dari kita beranggapan bahwa dunia sekarang sudah selayaknya untuk dikiamatkan. Kerusakan yang terjadi di dunia ini sudah meluas ke seluruh aspek kehidupan manusia. Mulai dari system pendidikan yang memisahkan kehidupan dunia dengan Tuhan hingga system ekonomi kapitalis yang sangat menyengsarakan. Belum lagi dari sisi kebudayaan yang memuja nafsu dan merusakkan generasi penerus bangsa.

Rasulullah pernah bersabda :

Pembaca, Penghafal Quran Dan Hadis Di Akhir Zaman

Submitted by admin on Sun, 2006-12-31 11:57

27/01/2006

Al Quran dan Hadis tidak boleh ditafsirkan secara lahir ayat,kerana Al Quran dan Hadis, fahamannya banyak yang tersirat bukan yang tersurat.Al Quran dan hadis itu banyak bersifat Jawamiul kalim. Ayatnya pendek huraiannya panjang. Pendek perkataan huraiannya panjang. Lahirnya simple huraiannya panjang. Nampaknya mendatar ilmunya luas .