Komunikasi dari orang yang masih hidup ke orang yang sudah mati

Submitted by admin on Sat, 2011-11-26 08:12

Orang yang masih hidup masih dapat mengirimkan pesan kepada orang yang sudah mati. Berikut ini adalah beberapa contohnya:

#1 Rasul berbicara kepada orang kafir yang sudah mati

Rasul saw berbicara kepada yang mati sebagaimana selepas perang Badr, Rasul saw mengunjungi mayat mayat orang kafir, lalu Rasulullah saw berkata : "wahai Abu Jahal bin Hisyam, wahai Umayyah bin Khalf, wahai Utbah bin Rabi , wahai Syaibah bin Rabi'ah, bukankah kalian telah dapatkan apa yang dijanjikan Allah pada kalian..!, sungguh aku telah menemukan janji Tuhanku benar..!", maka berkatalah Umar bin Khattab ra : "wahai Rasulullah.., kau berbicara pada bangkai, dan bagaimana mereka mendengar ucapanmu", Rasul SAW menjawab : "Demi (Allah) Yang diriku dalam genggamannya, engkau tak lebih mendengar dari mereka (engkau dan mereka sama sama mendengarku), akan tetapi mereka tak mampu menjawab" (Shahih Muslim hadits no.6498).

Sumber: http://mubas.wen.ru/aqidah/09_Ziarah_Kubur.txt

#2 Amalan salam kepada orang yang sudah wafat

Adanya salam yang disampaikan Rasulullah SAW setiap melewati kubur, menunjukkan bahwa ahli kubur menjawab salam yang kita ucapkan. Dalam riwayat Imam Tirmidzi dalam Sunannya, juz III, Rasulullah SAW bersabda;

“Keselamatan atas engkau wahai ahli kubur, mudah-mudahan Allah mengampuni kami dan mengampuni kalian, kalian pendahulu kami dan kami mengikuti jejak kalian.” (HR Tirmidzi)

Sumber: http://shohwatulislam.multiply.com/journal/item/88/Bertawassul_dengan_O…

Anonymous (not verified)

Fri, 2012-01-27 09:28

ALANGKAH INDAHNYA SEMUA INI.

Add new comment

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

PingBack