Kisah Ke-98: Berkat Perkataan Beliau

Submitted by admin on Sat, 2012-07-21 13:54

Ibnu Abi Thayyib al-Faqir berkata, "Aku menderita ketuliaan selama sepuluh tahun. Aku pergi ke Madinah dan tidur di antara kuburan Nabi dan mimbar (Raudhah). Aku memimpikan Rasulullah saw. Aku katakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, engkau berkata,
'Barangsiapa yang meminta wasilah kqiadaku, maka ia berhak mendapat syafaatku."
Kata beliau,
'Semoga Allah menyembuhkanmu. Aku tidak berkata begitu, tetapi aku berkata, 'Barangsiapa yang meminta wasilah kepadaku dari sisi Allah, maka ia berhak mendapat syafaat dariku."
Tiba-tiba ketulianku sembuh berkat perkataan Nabi saw., 'Semoga Allah menyembuhkanmu.../"

Add new comment

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

PingBack