Kisah Ke-72: Tiga Muhammad Kelaparan

Submitted by admin on Sat, 2012-07-21 12:51

Di negeri Mesir, berkumpul Muhammad bin Nashr al-Marwazi, Muhammad bin Jarir ath-Thabari, dan Muhammad bin al-Munkadir. Mereka berkumpul di sebuah rumah dan menulis hadits hingga pada suatu hari mereka kekurangan makanan.
Pada tengah hari, mereka mengundi nama-nama mereka untuk menentukan siapa di antara mereka yang akan keluar untuk mencari makanan. Undian jatuh pada Muhammad bin Nashr. Ia pun bangkit melaksanakan shalat dan berdoa kepada Allah swt. Ketika itu, penguasa Mesir, Thulun—ada perawi yang mengatakan bahwa penguasa Mesir itu adalah Ibnu Thulun—memimpikan Nabi saw. Beliau berkata kepadanya,
"Kamu diam di sini sedangkan di sana ada tiga Muhammad yang sedang kelaparan. Carilah orang-orang ahli hadits karena mereka sedang tidak memiliki makanan untuk dikonsumsi."
Ketika Thulun terbangun, ia langsung bertanya, "Siapa ahli hadits yang sedang berada di sini?"
Ada seseorang yang menjelaskan bahwa mereka bertiga sedang ada di Mesir. Thulun kemudian mengirimkan uang kepada mereka sebanyak seribu dinar. Utusan itu mendatangi mereka. Allah telah memudahkan usaha dan memberikan solusi bagi mereka. Akhirnya Thulun membeli rumah itu dan membangun sebuah masjid di sana. Ia menjadikannya sebagai wakaf bagi orang-orang yang ahli hadits.

Add new comment

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

PingBack