Kisah Ke-70: Haji dengan Berjalan kaki

Submitted by admin on Sat, 2012-07-21 12:50

Harun ar-Rasyid berkata, "Aku memimpikan Nabi saw. dan beliau berkata kepadaku, Wahai Harun... tanggung jawab ini (sebagai khalifah bagi umat Islam) telah kamu terima. Laksanakanlah haji dengan berjalan kaki dan hiduplah bersahaja. Berilah kelapangan kepada penduduk Haramain (Mekah dan Madinah).'"
Harun ar-Rasyid kemudian memberikan kekayaan yang melimpah kepada penduduk Mekah dan Madinah. Belum pernah ada khalifah—setelah dan sesudah Harun yang melaksanakan haji dengan berjalan kaki. Ia termasuk bagian dari khalifah yang baik.

Add new comment

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

PingBack