Al-Mutawakkil bermimpi Rasulullah membenarkan Imam Syafi'i

Submitted by admin on Mon, 2012-07-16 06:35

Hisyam bin Ammar berkata, "Aku mendengar aL-Mutawakkil bin al-Mu'tashim (8) berkata, 'Sungguh aku merindukan Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Andai aku hidup pada masanya; bisa melihat dan berdekatan dengannya; bisa belajar darinya. Sungguh, aku memimpikan Rasulullah saw. berkata,
Wahai manusia, sesungguhnya Muhammad bin Idris telah berpulang ke rahmatullah. Ia telah mewariskan ilmu yang bermanfaat bagi kalian. Ikutilah ia, maka kalian akan mendapatkan hidayah."

(8) Al-Mutawakkil dan al-Mu'tashim adalah dua orang khallfah pada masa Abbasiah

Add new comment

Filtered HTML

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type='1 A I'> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id='jump-*'> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

PingBack