53. An Najm

53. dan negeri-negeri kaum Luth yang telah dihancurkan Allah[1433].


[1433]. Lihat no. [649]