53. An Najm

41. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna,