53. An Najm

37. dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji?