29. Al 'Ankabuut

Tiap-tiap usaha manusia kemanfaatannya kembali kepada dirinya sendiri
6. Dan barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.