26. Asy Syu'araa'

80. dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku,