20. Thaahaa

KISAH NABI ADAM A.S. DAN PEMBANGKANGAN IBLIS
115. Dan sesungguhnya telah Kami perintahkan[947] kepada Adam dahulu, maka ia lupa (akan perintah itu), dan tidak Kami dapati padanya kemauan yang kuat.


[947]. Perintah Allah ini tersebut dalam ayat 35 surat Al Baqarah.