19. Maryam

Maryam

SURAT KE 19 : 98 ayat

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

KISAH NABI ZAKARIA a.s. DAN NABI YAHYA a.s.
Sebab Zakaria berdoa memohon keturunan
1. Kaaf Haa Yaa 'Ain Shaad[897].


[897]. Lihat no. [10].