3. Ali 'Imran

2. Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya[181].


[181]. Maksudnya: Allah mengatur langit dan bumi serta seisinya.