Kumpulan Hadis Tentang Ahlul Bait

Submitted by admin on Wed, 2013-01-02 06:30

Terjemah Kitab Ihya'ul Mayyit fii Fadhilati Ahlul Bayt - Karya : Al Hafizh Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar Asy Syafi'i As Suyuthi (Al Imam Jalaluddin As Suyuthi/ Imam Suyuthi, Mujaddid kurun ke 9).

Sumber:http://feryalkhuraydi.blogspot.com/2009/07/terjemah-kitab-ihyaaul-mayyit-fii.html

=================================

Bismillahirrahmanirrahim

Menutup Aib Sendiri Dan Aib Orang Lain

Submitted by admin on Wed, 2012-12-19 17:32

"Jauhilah perkara-perkara keji yang telah dilarang oleh Allah, sesiapa yang telah melakukannya, hendaklah dia menutupinya dengan tutupan Allah dan bertaubat kepada Allah. Ini kerana jika sesiapa menampakkan perkara keji (yang dilakukannya) kepada kami, kami akan menjatuhkan hukuman yang telah diperintahkan oleh Allah ‘Azza wa Jalla.”

“Sesiapa yang menutupi (kesalahan) seorang muslim maka Allah menutupinya di dunia dan akhirat.”

Kisah Taubat di Zaman Nabi Musa

Submitted by admin on Wed, 2012-12-19 17:30

Ketika zaman Nabi Musa AS, tersebut kisah yang menyatakan kaum Bani Israil ditimpa kemarau berpanjangan. Mereka berjumpa Nabi Musa AS dan berkata: “Wahai Kalamullah, berdoalah kepada Tuhanmu supaya Dia menurunkan hujan kepada kami.”

Lalu Nabi Musa bersama umatnya yang ramai ketika itu, berjalan bersama-sama menuju satu kawasan lapang untuk berkumpul. Kemudian berdoalah Nabi Musa kepada Allah supaya diturunkan hujan ke atas tanah gersang itu.

Namun, hujan masih tidak kunjung tiba, sebaliknya matahari semakin memancarkan kepanasannya.

Sekilas Tentang Nabi Ibrahim a.s.

Submitted by admin on Wed, 2012-11-21 13:23

Kitab Nabi Ibrahim

Apakah Nabi Ibrahim menerima kitab juga? Semua Nabi dan Rasul mendapat kitab atau suhuf (lembaran-lembaran), seperti disebutkan dalam Al Quran:

"Innahadza lafish shuhufil uulaa. Shuhufi Ibrahima wa Musa" [QS 87 Al A'laa: 18-19). Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam suhuf-suhuf (kitab-kitab) terdahulu. (yaitu) Suhuf (Kitab) Ibrahim dan Musa.