Dari Kurungan Ayam Hingga Bertamunya Walisongo; Kisah Karomah Kyai Ma’shoem Lasem

Submitted by admin on Mon, 2016-02-01 06:06

Kyai Kholil (Bangkalan, Madura) mengatakan kepada santrinya: “Tolong buatkan aku kurungan Ayam Jago, sebab besok akan ada Jagoan dari tanah Jawa yang datang ke sini.” Kemudian esoknya, datanglah seorang pemuda bernama Muhammadun (nama almarhum Mbah Ma’shoem di kala muda) dari tanah Jawa.

Karomah As Sayyid Muhammad Bin Alawi Al Maliki Al Hasani

Submitted by admin on Sun, 2014-07-27 04:09

Sumber: http://www.almuhibbin.com/2013/04/karomah-as-sayyid-muhammad-bin-alawi-…

Al Imam As Sayyid Muhammad Al Maliki adalah salah satu dari mereka yang dicintai oleh Allah SWT, diangkat kedudukannya di sisi-Nya dan disisi makhluk-Nya sehingga beliau dicintai oleh umat ini. Beliau adalah salah satu kekasih Allah (wali Allah) yang dengannya Allah merahmati dan menjaga umat ini.

Ke Manakah Perginya Air Mandian Jenazah Rasulullah SAW Yang Mulia

Submitted by admin on Sun, 2014-07-06 15:17

Sumber: http://suaramuhajirin313.blogspot.com/2014/07/ke-manakah-perginya-air-m…

Kisah Yang Sangat Mengagumkan Berkenaan Syeikh Mutawalli Sya’rawi Rahimahullah

Pada masa dahulu, suatu muktamar Islami yang menghimpunkan para ulama’ muslimin telah dijalankan dalam tempoh selama seminggu. Syeikh Sya’rawi adalah di antara tokoh ulama’ Mesir yang dijemput untuk meghadiri muktamar tersebut.

Agama itu ialah rasa

Submitted by admin on Sat, 2013-11-23 09:03

Agama itu ialah rasa. Apa yang anda rasa lalu mendorong untuk beramal, itulah agama. Ia berawal dari iman. Iman itu rasa. Iman itu di hati. Yang ada di hati ini disebut rasa dan perasaan. Iman itu yakin. Yakin itu ialah perasaan percaya yang sangat mendalam pada sesuatu.

Yakin dan percaya kepada Allah lalu beramal. Itulah dia agama. Percaya akan hari pembalasan, lalu berbuat sesuai dengan kepercayaan, itulah agama. Kalau dibuat hanya karena ikut-ikutan, itu bukan agama namanya.

Perbedaan Antara Mengetahui Dan Memahami Urusan Agama

Submitted by admin on Sat, 2013-11-23 09:02

Yang tahu tentang ilmu agama ini banyak, Cuma yang PAHAM agama sedikit, bahkan hampir tidak ada. Padahal kata Rasulullah SAW : “Barangsiapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, Allah akan Memberikan kepahaman di hatinya terhadap agama”.

Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fiddiin“.

Faham akan agama,  (yufaqqihu fiddiin)… bukan alim tentang agama (yuallimu fiddin).. Bukan alim tapi paham..